-AAA+

Prelegenci

Irena Stróżyńska

Irena Stróżyńska

Zastępca Dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Martin Gorholt

Martin Gorholt

Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Stanu Kraju Związkowego Brandenburgia

Patrick Dahlemann

Patrick Dahlemann

Sekretarz Stanu Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Petra Schmidt-Kaden

Petra Schmidt-Kaden

Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Detlef Herz

Detlef Herz

Krajowe Biuro Planowania Przestrzennego Berlin-Brandenburgia

Silvio Moritz

Silvio Moritz

Dyrektor Centrum Obsługi Inwestorów Uckermark

dr Jacek Robak

dr Jacek Robak

Digital Technology Poland

Mec. Maciej Snuszka

Mec. Maciej Snuszka

Kancelaria Schellenberg Unternehmeranwälte w Berlinie

Paweł Bartnik

Paweł Bartnik

Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Michał Przepiera

Michał Przepiera

Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Urszula Grebieniow

Urszula Grebieniow

Departament Polityki Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Zapraszamy do pobrania aplikacji moblinej