Paweł Bartnik

Paweł Bartnik

Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania