Petra Schmidt-Kaden

Petra Schmidt-Kaden

Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego